Ervaringsdeskundige helpt mensen met psychische kwetsbaarheid [3]

Toen ik moest herstellen na een moeilijke tijd, was het voor mij heel erg fijn dat er bij de GGZ een ervaringsdeskundige rondliep. Een ervaringsdeskundige kan mensen handvatten aanreiken waardoor ze met hun kwetsbaarheid kunnen leren omgaan. Kerah Ninah Lap is zo iemand. Mensen met een psychische kwetsbaarheid vinden bij haar erkenning en herkenning.

Door: Jantsje Walstra – foto: Sjoerd Zwaan – eerder verschenen in de Huis aan Huis, Leeuwarden en omstreken

De start van Kerah Ninah was al moeilijk. Ze balanceerde na de geboorte twee weken op het randje van de dood. Toen ze later opticien werd, raakte ze op een bepaald moment uit het arbeidsproces omdat ze depressief was. Na tien maanden ging ze weer aan het werk. ,,Dat ging goed tot 2011, ik heb mezelf toen laten opnemen in een kliniek. Ze ontdekten dat ik een autisme-spectrum-stoornis heb. Ik begreep toen waarom ik ben zoals ik ben en altijd al was.’’

Goed relativeren
Gaandeweg ontdekte zij nieuwe kwaliteiten bij zichzelf. Als ervaringsdeskundige is ze inmiddels fulltime professioneel gediplomeerd hulpverlener. ,,Bij de GGZ kreeg ik handvatten aangereikt. Nu help ik graag andere kwetsbare mensen.” Haar lijfspreuk is: ,,Ik doe wat ik niet laten kan, en laat wat ik niet doen kan.”
Ik had wel eens gesprekken met haar. Kerah Ninah kan heel goed relativeren. Daarin is ze een voorbeeld voor (mede-)cliënten. Voor andere hulpverleners maakt zij inzichtelijk hoe je het beste uit cliënten haalt. Op de vraag waarin haar eigen kwetsbaarheid zich uit, zegt zij: ,,Ik heb moeilijkheden bij sociale interactie. Verder ben ik prikkelgevoelig en is mijn energiebalans weleens verstoord.” Ze heeft zo haar eigen methodes om hier mee om te gaan. ,,Zo zoek ik in een drukke omgeving een overzichtelijke plek.”

Gastdocent
Sinds begin van dit schooljaar geeft ze als gastdocent les aan de Hanzehogeschool in Groningen voor studenten van de studie ‘ervaringsdeskundige in de zorg’. Het Herstelcentrum Friesland (onderdeel van Mind-Up) heeft haar hier gedetacheerd. Tevens werkt ze in Leeuwarden op beleidsmatig gebied en is ze nog als ervaringsdeskundige aan het werk bij het ASS-huis (begeleide woonvorm voor mensen met een autisme-spectrum-stoornis).

Ziekte-inzicht
In zijn algemeenheid raadt ze mensen met een psychische kwetsbaarheid aan: ,,Verdiep je erin, dat leidt tot ziekte-inzicht, want dat is een voorwaarde voor herstel. Acceptatie is ook belangrijk: dat je beseft nooit meer te worden zoals je was voordat je psychische problemen kreeg. Een psychische kwetsbaarheid is vaak niet te genezen maar wel te herstellen. Bedenk dat je dan ook andere rollen dan de patiëntenrol kunt vervullen.”

(Dit is deel 3 in een serie over psychische kwetsbaarheid. De auteur hoopt met haar artikelen het taboe rond deze problematiek weg te nemen)