Met de soepfiets door Leeuwarden [23]

Wytze en Josiena

Zo’n beetje iedere vrijdagmiddag vertrekken twee medewerkers en vrijwilligers van het Leger des Heils voor een ronde met de soepfiets door Leeuwarden. Ze bieden de mensen waarvan ze vermoeden dat ze dakloos zijn een kop soep aan en maken een praatje. Dit blijken vaak zorgmijders, die ook (nog) niet gebruik maken van de opvang van onder andere het Leger des Heils.

Door: Jantsje Walstra

De medewerkers en vrijwilligers van de soepfiets proberen hun vertrouwen te winnen en geven een kaartje met telefoonnummer aan de mensen in de hoop dat ze wél gebruik gaan maken van de hulp die beschikbaar is voor hen. Josiena (49) werkt bij Hier en Nu De Tuinen, onderdeel van Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord. De soepfiets wordt ingezet vanuit De Tuinen. ,,We werken hier met professionele krachten en met vrijwilligers. De meeste mensen hebben een link met het geloof, maar dat is niet altijd de hoofdreden om hier te werken. We werken hier omdat we hart hebben voor de medemens.”

Carrièreswitch
Josiena vertelt hoe ze hier terecht is gekomen. ,,Ik had een opleiding gedaan in de administratie en heb lange tijd bij een assurantiekantoor gewerkt. Toen de kinderen groot waren en ik weer wilde werken was dat een mooie gelegenheid om een carrièreswitch te maken. Ik wilde liever wat ‘socialer’ werk doen dan op kantoor zitten. Ik deed de volwassenenopleiding zorg en welzijn en liep hier destijds ook stage. Na een paar andere dienstverbanden ben ik vorig jaar weer aangenomen bij het Leger des Heils.”

Zich helemaal vrij voelen
Josiena en haar collega’s hopen met de soepfiets die mensen te bereiken die niet in de opvang komen. ,,Maar ze kiezen er soms zelf  voor om op straat te leven. Dan hoeven ze niet rekening te houden met regels en wetten en voelen ze zich helemaal vrij.” Josiena zegt dat ze meestal door het Rengerspark, de Prinsentuin, de Potmarge en in het stadscentrum bij de mensen langsgaan. Naast de soep hebben ze voor de liefhebbers nog een broodje en eventueel extra wanten of sokken tegen de kou.

Passend vervolgtraject
,,Bij onze dagopvang die aansluit op de nachtopvang, kunnen mensen biljarten, darten of een spelletje doen en er is gelegenheid te douchen en de kleren te wassen. Er is hier de mogelijkheid om koffie, thee, soep en een broodje nuttigen. Begeleiders helpen soms met het bellen naar instanties en een aantal heeft hier een postadres, dit is verplicht voor de gemeente om een uitkering te kunnen krijgen. Degenen die bij ons opgevangen worden, proberen we een passend vervolgtraject te bieden. Dat kan bij het Leger des Heils zelf of bij ZIENN (beschutte woonplek), bij de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) of bij VNN (Verslavingszorg Noord Nederland).”

Verslaafd of schulden
De doelgroep is gevarieerd. ,,De mensen zijn aan alcohol of (soft)drugs verslaafd, hebben ontslag gekregen, er zijn andere omstandigheden zoals scheiding, familieperikelen, of ze kunnen hun huis niet betalen door schulden. Allemaal redenen waarom mensen op straat terecht komen. Over het algemeen is sprake van psychische of psychiatrische problematiek al dan niet door trauma’s uit hun jeugd of dienstjaren in het leger. Sommigen zitten als kind al in de opvang en dat gaat in hun volwassenheid door. Het zijn meestal mannen die bij ons hulp krijgen. Vrouwen worden vaak bij Fier opgevangen. Gelukkig is er een verloop, een aantal mensen krijgt uiteindelijk eventueel met goede hulp een nieuwe plek in de samenleving.”