AanZet, een fantastisch initiatief [7]

Medewerkers Lies en Chris van het MaatjesProject en Jantsje Walstra (uiterst links)

Binnen de geestelijke gezondheidszorg is er een fantastisch initiatief waar mensen met een psychische kwetsbaarheid veel steun ervaren. Dit is de stichting Aanzet, een organisatie van en door kwetsbare mensen. De bedoeling is dat medewerkers elkaar feedback geven op een positieve manier, zodat ze bewust van zichzelf worden en zich kunnen ontwikkelen.

Door: Jantsje Walstra – foto: Sjoerd Zwaan – eerder verschenen in de Huis aan Huis, Leeuwarden en omstreken

AanZet is bedoeld voor en door cliënten. Het merendeel van de vrijwilligers heeft zelf een psychische kwetsbaarheid. Er lopen diverse projecten zoals het Steunpunt Zelfhulp. Hierin worden de krachten gebundeld van verschillende lotgenotencontactgroepen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Vaak ervaren mensen veel steun van lotgenoten. Het roept herkenning op en mensen krijgen advies van elkaar. De deelnemers maken met elkaar een vuist tegen het nog steeds heersende stigma op het hebben van een psychische kwetsbaarheid

Voorlichting
Zelf ben ik ook betrokken bij dit Steunpunt. Ik heb een aantal keren voorlichting gegeven aan studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) over psychosegevoeligheid. Dit was een hele stap richting herstel voor mij persoonlijk maar ook voor de rehabilitatie van lotgenoten. Verder ben ik begonnen op het overkoepelende Secretariaat, hier vallen ook de Catering en de Schoonmaak onder. Ik kreeg daardoor een weekstructuur en ik ben mij bewust geworden van mijn kwaliteiten en valkuilen. Inmiddels ben ik vorige zomer van dit project overgestapt naar het Project Trainingen.

Een maatje
Bij AanZet bestaat er ook de mogelijkheid om een maatje van iemand te worden middels het Maatjesproject. Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn soms eenzaam. Ze vinden het dan fijn als iemand af en toe langs komt om wat leuks met hen te doen. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld ergens koffie drinken of een wandeling maken. Ook is er een project, PCProbaat waarbij vrijwilligers mensen aan of met computers helpen. Ik heb zelf ook ervaren dat de vrijwilligers deskundig zijn en dat hun computers en hulp niet duur zijn.

Sociale cafés
En er is meer. Het project Trainingen dat workshops voor medewerkers organiseert. De sociale cafés de Kronkel – in verschillende plaatsten –  zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken. Zo heb ik in de Kronkel Leeuwarden erg genoten van een barbecue. Het werk van AanZet is niet onopgemerkt gebleven. De stichting heeft als beste maatschappelijke initiatief het Appeltje van Oranje van 2014 gewonnen. Dit is een landelijke ereprijs die door de Koning in het kader van het Oranje Fonds elk jaar wordt uitgereikt.

(Dit is deel 7 in een serie over psychische kwetsbaarheid. De auteur hoopt met haar artikelen het taboe rond deze problematiek weg te nemen)