Countdown Leeuwarden-Fryslân 2018

Met één druk op de knop…

LEEUWARDEN – In het Leeuwarder stadhuis werden onlangs medewerkers van de gemeente Leeuwarden, Provinsje Fryslân én burgers geïnformeerd en geactiveerd om een steentje bij te dragen in de aanloop naar Leeuwarden-Fryslân 2018. Over een jaar, op 26 januari 2018, barst dit grootse evenement los.

 Door: Jantsje Waltstra – foto: Gemeente Leeuwarden

Siemy-Anne Siderius, stagiaire bij de communicatieafdeling van de gemeente Leeuwarden, hielp bij het coördineren en organiseren van deze middag. ,,Doel van deze bijeenkomst is het bewust maken en activeren van collega’s om zelf mee te doen, als ambtenaar, inwoner of als belangstellende. We willen zoveel mogelijk mensen enthousiast maken. De mensen moeten – als ambassadeurs – het belang van LF2018 uitdragen naar hun omgeving.”

 Fun-factor
 Ferd Crone kwam als eerste aan het woord: ,,In de dienstverlenende en watersportsector kan het nog beter in Fryslân” vond Crone. ,,De fun-factor is hier echter wel te vinden. Als stedentrip in de Nederlandse toptien staat Leeuwarden zelfs boven Groningen!” Sjoerd Feitsma, wethouder bij de gemeente Leeuwarden, vervolgde: ,,Misschien is het u ook opgevallen: overal wapperen de vlaggen en is het logo van LF2018 zichtbaar. Dit draagt bij aan de bewustwording en herkenbaarheid als Culturele Hoofdstad.” Gedeputeerde Sietske Poepjes: ,,De provincie wil het verenigingsleven en het platteland er meer bij betrekken. Net zoals ze in Arhus doen, Culturele Hoofdstad 2017 in Denemarken. Het platteland is in Denemarken natuurlijk nog veel dunner bevolkt dan in Fryslân.” Met een druk op de knop stelden Feitsma en Poepjes de countdownklok naar de opening in 2018 in werking.

Jawis! en frij-stipers
Patricia Klomp van de Stichting Culturele Hoofdstad 2018 sprak in de Raadzaal tijdens de deelsessie voor de frij-stipers (vrijwilligers). ,,Meedoen? Jawis!, oftewel zeg ja tegen vrijwilligerswerk. De Stichting heeft ook de functie van een facilitaire vraagbaak/hulplijn”, legde Klomp uit. ,,Zo kun je ‘stipje’ (ondersteunen) met bijvoorbeeld zichtbaarheid, en kan men gebruik maken van ons netwerk.” Via de wijkteams (Wellzo) is er in het kader van LF2018 allerlei vrijwilligerswerk te doen. Denk dan aan een maatje, gastheer of gastvrouw zijn of zelf een project opzetten. Ook kun je verslaggever worden of bloggen en filmpjes maken via de website van YourPost. Via het project ‘Leen een Fries’ kunnen Friezen bijvoorbeeld toeristen of nieuwe studenten wegwijs maken in de stad. Informatie over vrijwilligerswerk kan men vinden in het reeds geopende infocentrum in de Blokhuispoort of op de website info@2018.nl. ,,Er wordt gestreefd naar steeds grotere bekendheid, en die moet geleidelijk opgebouwd worden van stedelijk naar uiteindelijk internationaal in 2018,” besloot Klomp.

Enthousiaste reacties
Onder de aanwezigen waren volop enthousiaste reacties te beluisteren. Twee financieel administratief medewerkers van de gemeente Leeuwarden wilden zich in elk geval direct al inzetten voor LF2018. ,,Ik zou wel administratief werk willen doen, bijvoorbeeld notuleren als frij-stiper,” zei Karin Wieringa (26) Zo ook Robert Koopmans (47) die net in dienst is bij de gemeente. ,,Graag wil ik kennismaken met het verhaal van 2018 en in vogelvlucht horen wat de plannen zijn.” Betty de Graaf, inmiddels gepensioneerd, werkte jaren bij de Provinsje als secretaresse. ,,Nu wil ik ook iets betekenen als frij-stiper bij LF2018.”