Dansen is zoveel meer dan dansen alleen

,,Als iedereen zou dansen, dan zou de wereld er beter uit zien. En hier in Leeuwarden wil ik daar mijn steentje aan bijdragen, zodat deze missie zich verspreidt als een olievlek.” Aan het woord is Saco Velt van de gelijknamige dansschool in de binnenstad van Leeuwarden. In het afgelopen jaar won hij De HET, de Leeuwarder ondernemersprijs, in de categorie culturele ondernemer.

Door: Else Rietveld – foto: MerkMakers/Robbert Evers

,,Ik heb mezelf niet aangemeld voor de ondernemersprijs”, vertelt Velt. ,,Een echtpaar bij ons op de dansschool heeft ons opgegeven. Die vonden dat dit écht een prijs voor ons was. En natuurlijk zijn we supertrots dat we uiteindelijk gewonnen hebben. Door de deelname hebben we nog meer ondernemers leren kennen. Ik ben een groot voorstander van samenwerking.”

Dansen met Parkinson
Voorafgaand aan de eindfinale volgen de finalisten van De HET diverse workshops, van kledingadvies en mediatraining tot een sessie over hoe je brein werkt. Over die laatste workshop is Velt nog steeds enthousiast. ,,Onderzoek wijst uit dat dansen goed is voor je brein. Die inzichten kan ik direct toepassen in de dansschool. Ik heb bijvoorbeeld een man op les die lijdt aan de ziekte van Parkinson. Als hij danst, beweegt hij heel ontspannen. Stopt hij met dansen, dan is hij weer het slachtoffer van zijn ziekte. Dansen is zoveel meer dan dansen alleen.”

Sociaal ontmoetingscentrum
Het juryrapport van De HET looft dansschool Saco Velt, omdat hij mee verandert in een veranderende maatschappij, waarin dansles niet langer standaard bij de opvoeding hoort. ,,Ik ben altijd bezig met projecten”, legt Velt uit. ,Daarin moet je samenwerken met andere partijen. We kunnen het niet alleen. Je hebt elkaar nodig.”

Met de Leeuwarder Courant startte Velt een project om 50+’ers in beweging te krijgen. De meesten van hen hebben vroeger op dansles gezeten en herontdekken zo het dansen. ,,Het is een doorslaand succes. Ik hou van plezier en wil mensen meer bieden dan alleen een paar danspasjes. De dansschool is voor deze ouderen een sociaal ontmoetingscentrum. Er ontstaan hier zelfs nieuwe relaties.”

Een tweede thuis
Ook kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor Velt. Leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool kunnen 3 uur dansles krijgen van Saco Velts team, in plaats van de gewone gymlessen. Dit samenwerkingsproject is mede gericht op pestpreventie. Velt: ,,Als je danst moet je elkaar vasthouden, samenwerken en rekening houden met elkaar, letterlijk en figuurlijk. Dan is er geen ruimte voor pestgedrag. Voor veel jongeren zijn we inmiddels een tweede thuis geworden.” Aan dit project is de Saco Velt Bokaal verbonden, een danswedstrijd voor basisscholen uit Leeuwarden en omstreken. De finale vindt plaats in De Harmonie. ,,Een prachtige ervaring voor die kinderen, dat vergeten ze nooit meer!”