Friesland twee weken lang eerste provincie zonder benzine of diesel

LEEUWARDEN – Volgend jaar viert Friesland van 1 – 14 juli de Elfwegentocht 2018 met schoon, fossielvrij vervoer door de hele provincie voor alle burgers en bedrijven. De Elfwegentocht 2018 is vandaag in Leeuwarden bij de Oldehove gelanceerd met 250 schoolkinderen, studenten en andere deelnemers. Elfwegentochtoplossingen worden komend jaar aan alle Friezen voorgelegd door studenten, scholieren en scholen, geholpen door duurzame ondernemers en gemeenten.

Foto: Branko de Lang

Op 6 april ging ook de actiesite live met nu al honderden deelnemers, waar Friezen zichzelf of hun vervoersmiddel kunnen aanmelden en informatie kunnen vinden. www.elfwegentocht.nl

“Friesland is geknipt als voorloper, want we zijn nu al een van de groenste en duurzaamste provincies, waar de mensen sterk zijn in gezamenlijke oplossingen,” zegt voorzitter Trudie Timmerman van MKB Fryslân.

De oproep om mee te doen aan de Elfwegentocht in 2018 komt van jongeren, die de oudere generaties vragen om een mooie en leefbare wereld achter te laten. Dat blijft alleen haalbaar en betaalbaar als iedereen nu al overschakelt op duurzame oplossingen, zoals schoon vervoer.

Om de oudere generaties over te halen om de auto die op benzine of diesel rijdt te laten staan en mee te doen, werken de jongeren en bedrijven van Elfwegentocht nu al samen aan zes concrete actiepunten:

  • Het Low Car Diet is eind maart gestart met 6 Friese organisaties, waaronder het Wetterskip, die 30 dagen experimenteren met vernieuwend vervoer en de auto op benzine of diesel zo veel mogelijk laten staan;
  • Van dorp naar dorp trekken, om te bespreken wat de inwoners nodig zouden hebben voor deelname aan de Elfwegentocht;
  • Schone voertuigen uit heel Nederland -en daarbuiten- regelen die in juli 2018 kunnen worden uitgeleend aan de Friezen die ze nodig hebben;
  • Wie fossiel Friesland in reist, krijgt te maken met groene overstappunten langs de provincieranden en krijgt ander vervoer aangeboden;
  • Vrolijke, futuristische vervoersfeesten in 2017 en 2018 vieren het schone vervoer en maken dat steeds makkelijker en gewoner.
  • Friese scholen zetten duurzaam vervoer in hun curriculum, zodat studenten studiepunten krijgen voor Elfwegentocht 2018.
  • Grote uitsmijter van Elfwegentocht 2018 wordt de grootste futuristische optocht van duurzaam vervoer ooit, van zelfgemaakte voertuigen door studenten, tot de allernieuwste modellen auto’s, een kruising tussen de Elfstedentocht, de autoshow in Geneve en een futuristische zomerparade, op 14 juli 2018.

Steun de oproep van Friese jongeren!
Mensen kunnen zich voor deelname opgeven of zelf actief meehelpen via de actiesite van Elfwegentocht. Bekende Friezen trainer Foppe de Haan, de sterke man Jitse Kramer en artiesten zoals Piter Wilkens en Syb van der Ploeg staan daar al op, met honderden Friezen. In de projectgroep die de studenten en scholieren van Elfwegentocht helpt met het bedenken en uitvoeren van vervoersoplossingen zitten overheden, NS, Rijkswaterstaat, Arriva, Culturele Hoofdstad LF2018, Urgenda en de vriendenstichting Freonen Fan FossylFrij Fryslân, de 80 organisaties die meedoen aan Elfwegentocht. Dit futuristische feest is een van de 41 projecten voor Culturele Hoofdstad LF2018.

Volg het nieuws over de Elfwegentocht op Facebook, Twitter en Instagram via @elfwegentocht en #elfwegentocht.