Ixta Noa, een veilige plek voor lotgenotencontact [17]

Ixta Noa (=ik sta nieuw) is een organisatie voor en door mensen met een psychische onbalans. Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij anderen (h)erkennen omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Vanuit deze ervaring helpen ze anderen bij hun herstel. 
De organisatie werkt samen met het Wijkteam Centrum Oost, maar ook is ze betrokken bij de behandeling van eetstoornissen door de GGZ. Ixta Noa biedt met onder andere haar inlooplocatie aan de Willemskade (een fraai historisch pand tegenover ‘t Pannekoekschip) een veilige plek voor mensen met verschillende psychische problematiek.

Door: Jantsje Walstra – eerder verschenen in de Huis aan Huis, Leeuwarden en omstreken

Annette de Vries vertelt over Ixta Noa en wordt af en toe aangevuld door Jolanda. Annette vertelt dat ze eerst ook als deelnemer begonnen was. ,,Lange tijd is Ixta Noa een veilige basis geweest waar ik in mindere tijden op terug kon vallen. Door de (h)erkenning die ik kreeg, maakte ik een ongelofelijke groei door. Op een gegeven moment kon ik – buiten de bescherming die Ixta Noa mij bood – ook voor mijzelf thuis weer een veilige plek creëren.”

,,Nu is het mijn passie om dit door te geven. Eerst was dat als vrijwilliger. Als vrijwilliger word je gekoppeld aan een nieuwe deelnemer met een soortgelijke ervaring. Samen stel je doelen op om te werken aan je herstel. Vrijwilligers lopen eerst een tijd mee in het praktijkhuis en vervolgens worden ze getraind om hun ervaring in te zetten. Ikzelf was al bezig met een studie SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) en mijn stage liep ik ook bij Ixta Noa. Toen was de stap naar betaald werk als beroepscoach niet groot meer.”

Gezamenlijke lunch
Jolanda is vanaf 2013 vrijwilliger als inloopbegeleider en zij verzorgt de contacten over en weer met het Wijkteam Centrum Oost. Via dit wijkteam komen ook mensen bij Ixta Noa terecht. ,,De gezamenlijke lunch is een terugkerende activiteit. Niet alleen vanwege de gezelligheid maar ook vanwege de spanning die het eten bij sommigen oproept, bijvoorbeeld bij eetproblematiek.” Activiteiten die rond diezelfde grote tafel worden georganiseerd zijn bijvoorbeeld knutselen, schilderen, muziek- of spelmiddagen. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd rond een bepaald thema zoals, psychosegevoeligheid, eenzaamheid of schulden en ’terug naar school’ .

Ixta Noa heeft niet persé een bepaalde doelgroep binnen de psychische kwetsbaarheid. Wel is de organisatie ooit begonnen als ZieZo, een inloop vooral voor mensen met eetstoornissen. Ixta Noa heeft verspreid door het land nog zo’n vijf locaties. Er is een samenwerking met de landelijke  depressievereniging die een tweewekelijkse lotgenotengroep heeft op de woensdagavond. Een nazorgprogramma voor eetstoornissen is hier ook gevestigd. Tevens zijn er twee groepen van de NA (Narcotic Anonymous); één voor vrouwen en één voor vrouwen en mannen samen.

Hulp zonder medicatie en diagnose
Onder het genot van een bakje koffie in de inloopruimte vertelt een vrouw (anoniem) dat ze een folder van Ixta Noa bij haar psychiater in de wachtruimte zag liggen en daarom hier eens een kijkje  komt nemen. Paul, 52 jaar, vertelt dat hij in een gat viel na twee opnames bij de GGZ. Hij leed aan depressie en Post Traumatische Stress. Via andere mensen hoorde hij van Ixta Noa en hij komt hier nu vanaf februari 2016. Inmiddels is hij ook vrijwilliger. Hij vindt hier zijn motivatie en hoopt die ook weer op anderen over te brengen. Hij waardeert het gelijke contact tussen lotgenoten en de veiligheid die dat creëert. Men helpt elkaar op een sociale manier, dus zonder medicatie en zonder diagnoses.