YourPost’s DNA: Warner Halbesma

Grutsk. Het Friese woord voor fier en trots. Bovendien is grutsk precies wat ik ben op mijn Friese achtergrond. Mijn naam is Warner Halbesma en ik ben 21 jaar oud. Zoals je waarschijnlijk al door had ben ik geboren en getogen in Friesland. Ik heb ruim 19 jaar gewoond in Damwoude, maar in 2018 zijn we verhuisd naar het nabijgelegen Rinsumageest. Mijn hele familie woont eigenlijk in deze regio, wat al sinds de start van de familie Halbesma het geval is.

Dit is onlangs uitgezocht door een ver familielid genaamd Douwe Halbesma. Hij is de geschiedenis ingedoken en heeft veel opgezocht over de familie Halbesma en het uitgebracht in een enorm stamboek genaamd ‘De familie Halbesma van De Falom’. Het boek begint met het echtpaar Johannes Douwes en Ykje Halbes en hun zonen Lieuwe, Douwe, Halbe en Foeke. Vanaf 1811 dragen zij de achternaam Halbesma. Deze naam is afgeleid van de naam van Halbe Halbes, de vader van Ykje. Helemaal uniek is de achternaam Halbesma niet. In 1811 hebben drie families deze naam aangenomen, waarvan een familie woont in de buurt van Drachten. De overige twee families wonen in Dantumawoude, wat tegenwoordig onderdeel is van Damwoude.

In het boek van Douwe Halbesma worden 571 mensen beschreven die de achternaam Halbesma gebruiken of in het verleden hebben gebruikt. Zij zijn allemaal nakomelingen in de mannelijke lijn van Johannes Douwes en Ykje Halbes. Tegenwoordig zijn er nog ongeveer 200 Halbesma’s in leven. Inmiddels zijn we zeker al bij de negende generatie Halbesma’s aanbeland.

De familie Halbesma heeft tevens een familiewapen, zoals veel andere families in Nederland. Ons wapen bestaat uit een schild met twee kanten. Een helft heeft een halve Friese adelaar van zwart op goud, terwijl het andere gedeelte drie groene klavers en eikels heeft geplaatst op het zilver en rood. Bovenop het schild is een gouden kroon geplaatst met drie bladeren en twee parels. Al deze symbolen samen zouden ervoor moeten zorgen dat de boeren geluk hebben. Veel Halbesma’s zijn boeren, hierdoor zal waarschijnlijk voor deze symbolen gekozen zijn in het familiewapen.