Broodje Bewust: Kaféet som alltid ligger ett steg före

Det faktum att Nederländerna är under vattennivån och att vi står inför ett klimathot är knappast någon nyhet. Med jorden och framtiden i åtanke så finns det ett flertal aspekter som har avgörande betydelse för att agera klimatsmart ur både ett humanistiskt och ett lokalt företagsperspektiv. More