Bijenweide Oentsjerk straks weer volop in bloei

links vrijwilliger (en echtgenoot van Corien) Karel van der Linden met een werknemer van Aventoer

Onlangs werd door mensen van de zorgboerderij Aventoer de bijenweide in het hart van Oentsjerk bijgezaaid. Zij doen het onderhoud van de weide dat deze keer bestond uit het losmaken van de bovenste aardlaag, het vermengen van zand met bloemzaadjes en het instrooien daarvan. De bedoeling is dat de groenstrook opnieuw een kleurrijk gebied met bloemen en onder andere bijen, gaat worden.

Door: Jantsje Walstra

De oorspronkelijke bijenstand is met driekwart verminderd in de loop der jaren, volgens een Duits onderzoek. Dit is een graadmeter van hoe het staat met de duurzaamheid en biodiversiteit van het huidige platteland. Door intensieve land- en tuinbouw is het bodemleven verschraald, hierdoor zijn er veel minder bloemen en worden bepaalde insecten, bijvoorbeeld bijen en daardoor ook vogels met uitsterven bedreigd. De Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland proberen dit te tegen te gaan.

Groenkerk
De gemeente gaf toestemming om in 2016 aan de Van Haersmasingel tegenover de winkels een bijenweide en ook een aantal andere duurzame initiatieven te ontplooien. De groep die hier voor opgericht is heet Groenkerk, een werkgroep van Dorpsbelangen. Corien van der Linden is hier secretaris van: ,,De Friese Milieufederatie organiseerde een wedstrijd: Friesland zoemt! Wat is een goede plek voor een zichtbare bijenweide? Groenkerk won een van de twintig prijzen, en kreeg zaad om de weide in te zaaien. Mensen kunnen zo meer bewust worden van het belang van zo’n weide. We hopen dat mensen thuis ook groentetuintjes en bijenweides gaan kweken.”

Himmeldei
,,Ook kinderen werken mee aan de bijenweide. Leerlingen van beide scholen bouwden een bijenhotel. Ze vulden dit met hout en bamboestokjes, waarin de bijen kunnen nestelen. Zo worden ze bewust hoe belangrijk het is om duurzaam te leven en zuinig met onze natuur om te gaan. Ze hebben geholpen de planten in de kastjes te doen en we zouden ook graag een groentetuin bij de scholen willen realiseren. Ook de jaarlijkse ‘Himmeldei’ is onderdeel van die bewustwording. Dan verzamelen alle kinderen het zwerfvuil in het dorp zodat het weer schoon is.”

Met een zeis
,,Om de weide goed te laten bloeien is het niet wenselijk om ‘gewoon’ elke week gemotoriseerd te maaien. Dit belast de grond te veel. De weide wordt daarom één keer per jaar gemaaid met een zeis. Die gebruikte men vroeger ook. Sipke Veenstra uit Buitenpost, één van de beste Nederlandse zeismaaiers gaat hiervoor zorgen, samen met een aantal vrijwilligers. Dit is tevens een workshop voor de vrijwilligers van landschapsbeheer Friesland. ,,Naast zeismaaiers kunnen we ook nog vrijwilligers gebruiken voor het inzaaien. Wil je meer weten, kijk dan op de site www.groenkerk.nlof stuur een mailtje naar info@groenkerk.nl.”