Cursus mindfulness of botanisch tekenen

Als je je persoonlijk wilt ontwikkelen en aan een cursus wilt meedoen, maar daarvoor niet persé een diploma verlangt, is de Volksuniversiteit Fryslân misschien wat voor je. Je kunt er een breed scala aan cursussen en lezingen volgen op het gebied van Digitaal en Doen, Kunst en Cultuur, Lichaam en Geest, Smaak en Kleur en Taal en Lezen. Deze cursussen zijn er voor iedereen ongeacht vooropleiding, leeftijd en achtergrond.

Door: Jantsje Walstra – foto: archief Volksuniversiteit

Volksuniversiteit Fryslân is een onderdeel van Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân. De programmamanager Arjen Nijboer vertelt over de volksuniversiteit en ook over de andere activiteiten die georganiseerd worden door de bibliotheek. Naast de cursussen zijn dat evenementen (waaronder lezingen), spreekuren en oefengroepen. Deze laatste worden georganiseerd voor laaggeletterden en mensen die door computercursussen zelfredzamer willen blijven . ,,We organiseren een goed programma voor verschillende doelgroepen in heel Friesland”, aldus Nijboer.

Wildplukken in de Froskepolle
De volksuniversiteit biedt vooral cursussen voor volwassenen (vaak mensen vanaf de dertig tot en met gepensioneerden) die zich persoonlijk nog willen ontwikkelen op een gebied dat hun interesse heeft. ,,De bibliotheek maakt je rijker”, zegt Nijboer, die zelf al vanaf 1999 hier werkt. ,,Dit is namelijk ook de slogan van de bibliotheek. Doel voor deze mensen is kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen.”

Er is een breed spectrum aan onderwerpen waarover je een cursus kunt volgen. Populair zijn vooral de cursussen over mindfulness, vreemde talen (Spaans, Italiaans en Duits) en tekenen. Bijvoorbeeld botanisch tekenen bij Dekemastate, of ergens anders bij een kunstenaar in het atelier. Er zijn meer cursussen op locatie. Zo is er een cursus fotograferen met je smartphone waarbij men de stad in gaat en wordt er een workshop Wildplukken in de Froskepolle georganiseerd. 

Vaste klanten
De groepen bestaan meestal uit tien tot vijftien personen. De mensen ervaren het volgen van de cursus als gezellig en het veelal directe contact met de docent als prettig. ,,Er is een flink aantal vaste klanten, dat maakt dat we ook weer nieuwe cursussen moeten aanbieden. Het cursusseizoen begint eind september weer. Nieuw op het programma zijn: handlettering, archeologie, 3D-ontwerpen en – printen, positieve psychologie, poëzie schrijven en Russische taal.”  Ook worden er lezingen aangeboden: over kunst en literatuur, geschiedenis en filosofie. Hier komen meestal zo’n veertig á vijftig mensen op af. Voor een uitgebreider overzicht van de cursussen kun je kijken op www.vufryslân.nl.

“Pop-up-bieb”
De locaties zijn verspreid over de hele provincie, echter de bibliotheek Leeuwarden zit momenteel midden in een verhuizing. Deze gaat volgend jaar naar de Blokhuispoort (oude gevangenis) en heeft tot die tijd een soort “pop-up-bieb” in het Zaailand. ,,Dit heeft heel wat voeten in aarde. Voor de Volksuniversiteit Fryslân betekent dat dat er uitgeweken moet worden naar andere cursusplekken. Dit worden de Kanselarij voor de schriftelijke cursussen en Tresoar voor de computercursussen.”