Welkom Hier Festival: praten en ervaringen delen

links Muna en rechts Rgat met pasgeboren baby Nathan

BERLTSUM – Onlangs werd in Berltsum het 11e Welkom Hier Festival van Nederland gehouden. Kleinschalig maar gezellig en met volop gelegenheid om te netwerken.

Door: Jantsje Walstra – foto: Daniella van Bergen

,,Het eerste festival was vorig jaar februari in Den Haag”, vertelde communicatiemedewerker Marjolijn Lampe van Justice & Peace. ,,Onze mensenrechtenorganisatie werkt met andere organisaties samen om de Welkom Hier Festivals goed te laten verlopen. Ons gezamenlijk doel is om over en weer begrip te kweken en vluchtelingen en de gemeenschappen waar ze terecht komen, bij elkaar te brengen”.

Ook een gezamenlijk doel is mensen over de streep te halen die misschien wel iets willen doen voor vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Een goed voorbeeld hiervan was Gerriet Meijering (59) uit Menaldum. Hij had de familie Azizi – een echtpaar met drie kinderen uit Syrië – met de auto naar het festival gebracht. ,,Een aardige familie, ze stelden zich meteen voor toen ze tegenover me kwamen wonen. Dat gaf gelijk al een goede indruk. Als ik weet dat mensen nieuwe meubels krijgen, vraag ik of ze de oude ook aan vluchtelingen willen geven. Zonde als dat naar het grof vuil gaat, terwijl deze mensen er heel blij mee zijn.”

Compassie en nieuwsgierigheid
,,We proberen de beeldvorming wat positiever te maken,” zegt Marjolijn, ,,vooral bij mensen die een beetje ambivalent tegenover vluchtelingen staan. De zwijgende meerderheid is vaak positief, maar de geuite boosheid en angst van andere mensen zijn hierdoor zichtbaarder en sterker. Hopelijk draait het dan een beetje bij in de richting van compassie, nieuwsgierigheid en uitwisseling.”
Op het festivalterrein konden bezoekers elkaar ontmoeten, onder het genot van hapjes en drankjes uit verschillende windstreken. Uit de informatie van de ruim twintig vrijwilligersorganisaties bleek dat hulp aan vluchtelingen op vele manieren mogelijk is. Zoals via taalcafé, toneelproducties, samen koken en de maatjesprojecten. Het podium bood afwisselend plaats aan muziek, zang, speeches, poëzie en rap.

Een bevalling
Een bijzonder verhaal was dat van Muna Mohamed (33), geboren in Eritrea en nu twaalf jaar in Nederland: ,,Als vrijwilligster werk ik bij het vluchtelingenwerk in een buurthuis in Leeuwarden. Op een gegeven moment werd ik geroepen door een vrouw in mijn wijk, Rgat, die heel erg pijn in haar buik had. Zij kon geen Nederlands en ik belde de dokter. Ze was zwanger en ik ben vaak met haar meegegaan naar het ziekenhuis om te helpen vertalen bij het bloedprikken en zo. Na een moeizame bevalling van tien uren werd er een jongetje geboren.” Muna schreef Nathan in bij de gemeente. Doordat zijzelf al ingeburgerd was – ze kende de taal en wist van de burgerzaken op het gemeentehuis – kon zij helpen bij deze formaliteiten omdat Rgat hiervan niet op de hoogte was. Sindsdien bestaat er een hele hechte vriendschap tussen de twee vrouwen en voelen ze zich bijna familie van elkaar.

Positievere beeldvorming
Foke Dijkstra, regioteamleider van Vluchtelingenwerk Friesland, vertelde dat er hier in deze regio altijd een grote groep (trouwe) vrijwilligers is die helpt met de integratie van vluchtelingen, zoals taallessen, juridische hulp en nog heel veel praktische zaken. Over het algemeen is de beeldvorming over vluchtelingen hier positiever dan elders in het land soms het geval is. ,,Maar”, zegt Arend Dijkstra, loco-burgemeester van Menameradiel, ,,de nadruk zou meer op de inburgering gericht moeten zijn, op zo snel mogelijk meedraaien in de samenleving en arbeidsparticipatie in plaats van het toepassen van al die regels en richtlijnen die in onze samenleving wortelen.”

Altijd de gordijnen dicht
Marjan van der Heide, coördinator van De Skûle Welzijn (opvang nieuwkomers het Bildt en Menameradiel) stelde een boek samen met verhalen van vluchtelingen. Ook vanwege de beeldvorming. ,,Sommige mensen hebben het er over dat die mensen “altijd de gordijnen dicht” hebben. Dit is ook de titel van het boek. Hierin staan verhalen die achter die gordijnen schuilgaan.” Het boek is te koop via www.stichtingkokai.nl. De opbrengst gaat naar gezinshereniging.

Er zijn plannen om volgend jaar, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad, een groots Welkom Hier Festival 2018 in Leeuwarden te organiseren. Meer informatie over Welkom Hier: www.welkomhier.nl of https://www.facebook.com/manifestatiewelkomhier/