De Friese Vlag

De Friese vlag is waarschijnlijk niet al te bekend, maar wanneer iemand hem kent is het meestal ‘die vlag met de hartjes’. Ook al is het, het meest opvallende, de meeste mensen uit de regio kunnen je vertellen dat het geen hartjes zijn maar leliebladeren; of in het Fries Pompeblêden. De echte vraag is, waarom zitten ze op de vlag, en waar komt de vlag vandaan? De enige overgebleven bron is een oude mythe, die als huidige basis voor de vlag dient.

Door: Tseard Vis

India
Ongeveer drie eeuwen voor christus. Langs de Ganges lag het koninkrijk Phresia. Zwaar overbevolkt had het rijk veel problemen; smerige straten, hongersnood en ziekte alom. Koning Adel zag één enkele optie om het koninkrijk te redden; er moesten mensen weg. Om te kiezen welke families mochten blijven hield hij een loterij. Koning Adel zijn zonen waren woedend, maar ook ambitieus; Friso, Saxo en Bruno kozen dan ook om het rijk te verlaten en de vluchtelingen te leiden.

Griekenland
De vluchtelingen kwamen snel aan land in de Mediterrane wereld, hier lag het koninkrijk Macedonië. De koning, Philippus II, verwelkomde de vluchtelingen in zijn rijk. De drie broers werden snel opgemerkt en promoveerden tot generaals in het leger van Philippus. Toen deze stierf werden de broers generaals van Alexander de Grote. Nadat Alexander de grote stierf was het land in onrust, de broers en de mensen uit India die zij gebracht hadden besloten verder te reizen om een burgeroorlog te vermijden.

Frisia
De drie broers zeilden richting het noorden, daar vonden zij een groen land. Friso noemde het land Frisia, naar zijn eigen naam. De plaats waar zij aan wal gingen werd Stavoren, vernoemd naar Stavo, de god die hun naar het land leidde. De andere twee broers, Saxo en Bruno, gingen later richting het oosten om daar het oude Saxenland en Braunschweig te stichten.

Een wapen
Later in 1085 zette Suffridus Petrus het verhaal op papier. Suffridus Petrus tekende hier ook een wapen bij dat van Friso zou moeten zijn geweest. Het wapen had scheve lijnen van zilver en blauw, vandaag de dag gebruiken we blauw en wit. De blauwe lijnen waren bedekt met negen rode leliebladeren, wat vandaag zeven zijn op de witte lijnen. Volgens een commissie van historici gesticht in 1956, was dit het oudste ontwerp van de Friese vlag.

Lelies
Alhoewel de mythe waarschijnlijk niet waar is, is dit de oudste bron die verwijst naar het gebruik van leliebladeren op vlaggen. Net als de Friese vlag gebruikten veel Germaanse regio’s aan de Noordzee de lelie in wapens en vlaggen. Andere landen in Europa – voornamelijk in de Mediterrane wereld – gebruikten ook de Fleur de lis, welke verwijst naar de bloem van de lelie. Voorbeelden hiervan zijn Frankrijk, Florence en Bosnië.

De huidige Friese vlag, geïntroduceerd in 1897, had een nieuw ontwerp; de onderkant van de lelies waren ronder gemaakt zodat mensen ze niet verwarden voor hartjes. Ironisch, aangezien de vlag voornamelijk bekend is vanwege de ‘hartjes’ in het ontwerp.

Bronnen
*van den Bergh, L. (1836). Johannes Altheer.
*van Haren, W. (1741).
*EchteFrieseVlag.nl. (2013).
*Fjodorboekanski. (2017).
*Meijer & Schaafsma. (1844). Leeuwarden: provinciaal friesch genootschap.
*Stillingfleet, E. (1842). Oxford: Queen’s college Oxford.