Studenten van Kammeraat bezorgen mensen met dementie een leuke dag

In de Proeftuin Dementie Friesland krijgen patiënten en hun naasten intensieve en persoonlijke ondersteuning. Het doel van het experiment is de kwaliteit van leven te verbeteren, mantelzorgers te ontlasten en opname in het verpleeghuis daardoor uit te stellen. Kammeraat is een belangrijk onderdeel van de Proeftuin.

Door: Jantsje Walstra – foto: Kammeraat

Een maatje dat kleur moet brengen in het leven, dát is Kammeraat. Plezier maken, erop uit trekken. Een samenzijn waarbij niet de ziekte centraal staat, maar de mens en de dingen die hij leuk en belangrijk vindt om te doen. Dat is de kerntaak van Kammeraat. Een tweede doelstelling is het ontlasten van de mantelzorger. Kammeraat is er voor de cliënt, maar biedt tegelijkertijd mantelzorgers de ruimte even iets anders te doen. De rol van Kammeraat wordt vervuld door studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), als onderdeel van hun stage.

Verbeterde kwaliteit van leven
Jinke Dros is coördinator van Kammeraat. Zij en drie medewerkers zijn de enige betaalde krachten binnen het project. ,,Wij doen de organisatie en maken de ‘matches’ van de stagiairs en de cliënten. Ook helpen we met het onderzoek naar de effectiviteit van de Proeftuin op de kwaliteit van leven. Het blijkt dat de mensen met dementie en hun mantelzorgers het leven met een Kammeraat als positiever waarderen dan daarvoor.”

Het kantoor van Kammeraat is gesitueerd in de Eebuurt. Hier zit ook het Odensehuis Gerard Smit, een inloophuis voor mensen met dementie en hun naasten. Het Odensehuis is tevens onderdeel van de Proeftuin. Hier kunnen mensen met dementie en hun naasten elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, informatie inwinnen en bovenal zichzelf zijn in een veilige, huiselijke omgeving.

Modeltreintjes
De studenten komen van NHL Stenden en volgen de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Stagiair Marijke Kramer: ,,Ik ben achttien jaar en had helemaal geen ervaring op dit gebied. Ik krijg vanuit Kammeraat scholing. En als ik tegen iets aanloop tijdens mijn stage kan ik op de begeleiding van Kammeraat en mijn coach van NHL Stenden terugvallen. Ik ben voor vijf mensen Kammeraat, die ik elk een dagdeel bezoek. De dingen die ik met ze doe sluiten vaak aan bij hun interesses, behoeftes en het weer. Zoals wandelen, gezellig een kopje koffie of thee drinken of een spelletje doen. Zo kom ik bij een meneer die graag met modeltreintjes knutselt, dan help ik hem daarbij.”

Dankbaar werk
Of ze het moeilijk vindt dat de mensen achteruitgaan en haar straks wellicht niet meer herkennen? ,,Dat is inderdaad lastig. Je kiest vaak voor een zorgopleiding omdat je hoopt dat je mensen beter maakt en dat ze opknappen. Dat is hierbij niet het geval. Ook hebben mensen naast de dementie soms lichamelijke klachten of ziektes die niet meer over gaan. Het is wel dankbaar werk. Mensen wonen vaak alleen omdat hun partner al overleden is. Ze vinden het fijn als er geregeld iemand langskomt om hen een leuke dag te bezorgen. Ze zijn altijd blij je te zien.”