Eerste Greide Sessie Culturele Hoofdstad: hoe een idee tot leven komt

fotogreide-mediumKOLLUMERPOMP “Hartstikke leuk natuurlijk, ˜dat we in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa” zijn, maar wat levert het ons nou eigenlijk allemaal op? En wat zien wij “de mienskip“ er nu al van terug? Wat kunnen we er eigenlijk mee? In Kollumerpomp werd deze maand ineens veel duidelijk. ,”Want als CH2018 er niet was geweest had ik dit plan nooit bedacht.” Welkom op de eerste Greide Sessie.

Maar eerst een paar stappen terug. In de verantwoording die de organisatie van CH2018 voor het binnenhalen van de titel aflegde, stonden mooie woorden. Ze zijn opgehangen aan het hoofdthema van Culturele Hoofdstad van Europa 2018, de iepen mienskip: iedereen is welkom, iedereen mag meedoen en we doen dat gezamenlijk. We leren van elkaar, we helpen elkaar. ‘Om samen de wereld waarin we leven iets mooier te maken.’ Mooie woorden, grote woorden.

Belofte

,,We beseffen maar al te goed,”, zegt Sjoerd Bootsma. ,,dat de belofte die achter deze woorden schuilgaat een belangrijke is. Want mensen haken alleen aan wanneer zij en hun plannen op waarde worden geschat. Ieder plan, elk idee, ze zijn meer dan de moeite waard.”

Bootsma is samen met Immie Jonkman werkzaam bij Leeuwarden-Fryslân 2018. Als themaproducenten delen ze onder meer de verantwoordelijkheid binnen het zogenaamde open programma. Immie Jonkman: ,,Dêr steane alle ideeën yn dy’t by ús of by de gemeente binnen brocht wurde. Ideeën út de mienskip dus.”

Het gaat tot nu toe, sinds het binnenhalen van de titel in 2013, om honderden ideeën. Ze variëren van klassiek straatvariété tot innovatieve startups. In Kollumerpomp kwam een klein deel van die plannenmakers bijeen. Voor de eerste keer.

Bijzonder

De Greide Sessie is de aanzet voor in totaal drie bijeenkomsten. Bedoeld voor de mensen uit Noordoost-Fryslân die allemaal een mooi idee hebben bedacht. Om er voor te zorgen dat de plannen niet aanspoelen op het strand der pogingen, werden de sessies in het leven geroepen. De deelnemers – op de ouverture in vakantiepark Natuurlijk Kollumeroord kwamen vijftien mensen af – leren hun idee te concretiseren. Bedacht aan de keukentafel of in het café moet er uiteindelijk, binnen afzienbare tijd, een kraakhelder plan klaar zijn.

,,Leeuwarden-Fryslân 2018 faciliteert en ondersteunt hierin”, zegt Patricia Klomp die in het informatiekantoor in de Blokhuispoort het leeuwendeel van de ingediende mienskips-plannen behandelde. ,,Deze ideeën, deze mensen vooral, legitimeren het iepen-mienskipsgevoel. Op een dag als vandaag zie je wat er gebeurt als mensen met hun eigen en elkaars ideeën aan het werk gaan. En dat vind ik geweldig.”

Gaaf

De dag wordt geleid door Gave Dingen Doen (GDD): een platform dat – staat op de website – creatieve en inspirerende sessies organiseert. De beide GDD-gespreksleiders heten Minke Schouten en Wiro Kuipers. Ze bewaken speels doch streng het verloop van de dag. De deelnemers worden in vier groepen weggestuurd. Om over elkaars ideeën te praten.

,,Mooi, jouw plan om met belevingstheater de Friese basisscholen te bezoeken. Maar heb je hier al aan gedacht?” De deelnemers denken met elkaar mee, sturen soms aan en geven bruikbare tips. ,,Ik heb nog een kennis die op scholen al een soortgelijk initiatief is gestart. Ik zal je haar nummer geven.” De brainstormsessies leiden tot de finale, waarin de plannenmakers in maximaal drie minuten hun ideeën pitchen. Een van de pitchers: ,,Als we de titel Culturele Hoofdstad niet hadden gewonnen had ik dit idee niet bedacht.”

Cichorei

Hartverwarmend is de pitch van de onbetwiste senior in het gezelschap, de tachtiger Cor Glas. Hij bedacht het plan om cichorei nieuw leven in te blazen. De wortels van deze plant werden, vooral in de negentiende eeuw, gebruikt als koffievervanger. Cichorei groeide vooral in de natuur van Noordoost-Fryslân. In zijn pitch belooft Glas een wandel-, fiets- of autoroute langs beplante cichoreistroken. ,,En ik zoek iemand die mij hier bij wil helpen. Ik zat zelf aan een student van Van Hall te denken.”

De pitches en de plannen krijgen een vervolg. In de tweede sessie, begin 2016, worden de plannen inhoudelijker behandeld en ,,gaan we“, zegt Minke Schouten, ,,echt bouwen aan je project.” Maar voor vandaag zit het erop, de eerste sessie is een feit. Met een hoofd vol nog meer plannen en de toezegging dat iedereen er de volgende keer weer bij is, gaat de groep uiteen. ,,It wie in moaie dei. De kop sit lekker fol.”

Gave Dingen Doen en Team2018 zetten de tafels en stoelen op hun plek. Terloops roept Immie Jonkman naar haar collega’s: ,,Dizze minsken jouwe betsjutting oan it begrip Kulturele Haadstêd fan Europa. Hjir draait it om, iepen mienskip op har bêst!” Wordt dus vervolgd? ,,Seker witte!”

Volgend jaar volgen ook Greide Sessies in de andere regio’s van Fryslân. Daarvoor worden dan opnieuw mensen uitgenodigd die ideeën hebben ingediend bij bijvoorbeeld de gemeenten. Ook ontwikkelt Keunstwurk op dit moment een ‘gereedschapskist’ om mensen met concrete ideeën te helpen het plan goed op papier te zetten of om bijvoorbeeld te ondersteunen bij het aanvragen van fondsen. 

Bij de foto’s: De plannenmakers kwamen bij elkaar in Natuurlijk Kollumeroord, in Kollumerpomp (Foto’s Hans Jellema).