Sociaal ondernemen is passie

Birmingham3Sociaal ondernemen draait zeker ook om winst maken. Maar die winst wordt lokaal en duurzaam geïnvesteerd met het oog op ontwikkeling van de regio. In Engeland is deze manier van ondernemen door de grote maatschappelijke verschillen zeer in opkomst. In Nederland is deze wijze van ondernemen net zo belangrijk, maar komt het vooralsnog maar matig van de grond. Daarom gingen zeven studenten van het Friesland College naar Birmingham.

Door: Kirsten van der Pol

De studenten mochten een kijkje nemen in de keuken van sociaal ondernemerschapstrainer Duncan Chamberlain. Zij volgden een leiderschapstraining, bezochten sociale ondernemingen en spraken tevens met verschillende ondernemers over deze wijze van ondernemen. Het was de studenten een eye-opener.  ,,De ondernemers straalden wanneer zij hun onderneming beschreven. Zij vertelden niet meer vanuit een werkpositie maar vanuit hun passie. Wij zien nu echt de mogelijkheden hoe wij bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van Friesland”, vertelde Kimberley.

Birmingham1

Aan de King Edward VI Ways School participeerden de studenten vier dagen in een door Chamberlain ontwikkeld leiderschapsprogramma. Het doel van het programma is de studenten voor te bereiden op de toekomst. Maar het programma is op zichzelf ook een sociale onderneming, wat zich kenmerkt doordat ouderejaars studenten geheel zelfstandig de eerstejaars onderwijzen. Dit ‘peer-to-peer’ lesgeven werkte zeer motiverend. ,,Wij zitten vaak met petjes en oordoppen in de klas, maar hier zitten zij in driedelig pak. Zij nemen het veel serieuzer, dat zouden wij eigenlijk ook moeten doen” zei Tim.

Advies

Het uitwisselingsprogramma komt voort uit het SESAME project. Vanaf januari 2016 zal er vanuit dit project een lesprogramma met betrekking tot leiderschap gedraaid worden op het Friesland College. De studenten hebben hun opgedane ervaringen gebundeld in een adviesrapport. Bij terugkomst in Nederland zullen zij dit aan het Friesland College overhandigen. De reis betekende veel voor de groep. Chérise, Tim, Yvette, Kimberley, Daphne, Feije en Jordi hebben een sprong naar volwassenheid gemaakt. Niet alleen leerden zij zelfstandig te zijn, ook kregen zij een duidelijk beeld van hoe belangrijk sociale ontwikkeling is voor de gemeenschap. Voor mensen door mensen!