Het ergste gemis dat er is [19]

Je kind verliezen. Alleen als je het zelf meemaakt, kun je echt begrijpen hoe dat is. De Vereniging OOK is een zelfhulporganisatie van Ouders van een Overleden Kind, die begrip en medeleven bieden aan lotgenoten. Broers en zussen kunnen ook bij de vereniging terecht. Hieke de Vries, woonachtig in Sneek en coördinator van OOK van regio Noord (Fryslân, Groningen en Drenthe), vertelt haar verhaal. Ze verloor in 2007 haar dochtertje Veerle (hier op de foto met Hieke) op de leeftijd van anderhalf jaar.

Door: Jantsje Walstra

,,Veerle werd geboren met een ernstige hartafwijking en is hier meerdere keren aan geopereerd in het UMCG (Groningen). Het mocht echter niet baten. Zij was niet meer te redden. Ik vond het eerst moeilijk de draad weer op te pakken en na een tijdje besloot ik lotgenoten te zoeken. Ik kwam in contact met OOK.”

Iedereen is welkom
,,Als je bij OOK om hulp vraagt, krijg je binnen 24-48 uren een reactie. De behoeftes verschillen per persoon. De een wil contact via de mail, de ander via de telefoon. Meedoen met een praatgroep behoort ook tot de mogelijkheden. Echter de hele groep OOK-leden is erg divers dus is het moeilijk om subgroepen te maken. Zo zijn er ouders die net als ik een baby hebben verloren, mensen die een ouder kind aan een ziekte zijn kwijtgeraakt, of vanwege suïcide of een ongeluk een kind moeten missen, of mensen die een broer of zus zijn verloren. Iedereen is welkom. Ook ongeacht geloofsovertuiging.”

Pietluttigheden
,,Vaak wordt van je verwacht dat je – terug op je werk – meteen alles weer oppakt. Het kan in het begin moeilijk zijn om om te gaan met collega’s die zich druk maken over de juiste kleur parket in hun huis, of andere pietluttigheden. Waar gaat dat dan over, als je bedenkt dat jij je kind net verloren hebt? Een langere periode zorgverlof is vaak noodzakelijk, soms zelfs onbetaald. Ouders kunnen daardoor ook nog in de financiële problemen komen. ARBO-artsen proberen wij daarom ook te wijzen op de belasting van het verlies van een kind.”

Eigen weg vinden
,,Tijdens de bijeenkomsten van OOK werken we soms met kaartjes, waarop een thema staat waarover we dan van gedachten wisselen. Of we luisteren gezamenlijk naar muziek en nemen een foto of dierbaar voorwerp mee en praten daarover met elkaar. En we wisselen tips uit. Lotgenoten hebben vaak aan een half woord genoeg en begrijpen elkaar. Iedereen moet in de verwerking zijn/haar eigen weg vinden. Ook met betrekking tot ‘wat vertel ik wel en wat vertel ik niet’ aan mensen over het verlies.”

Weer plezier in het leven
De pijlers van OOK zijn Troost, Herkenning en Perspectief. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen weer plezier krijgen in het leven. ,,Het blijft altijd bij je; het verdriet van het verlies van een eigen kind is het ergste verdriet dat er bestaat. Het gouden randje is er echt wel af dan”, aldus Hieke. ,,Maar ik heb nog twee prachtige zoons en het gaat ook allemaal wel weer zijn gangetje met werk en sociale contacten. Het leven gaat door. Je moet weer verder. Als dit moeilijk lijkt, verwijzen we mensen wel eens door naar de huisarts.”

Wereldlichtjesdag
Omdat de decembermaand een moeilijke periode kan zijn, wordt jaarlijks de tweede zondag in december een Worldwide Candle Lightning Day (Wereldlichtjesdag) georganiseerd. Dit jaar op 10 december in Sneek in Talitha Koem om 19.00 uur en ook in Hardegarijp op zelfde datum en tijd in de Hofkerk. OOK is aangesloten bij het Steunpunt Zelfhulp van AanZet (www.zelfhulpfriesland.nl) Hier is meer informatie te verkrijgen. Of je gaat rechtstreeks naar de landelijke website www.oudersoverledenkind.nl.