Ons huus waar as de tekening fan ’n kynd

Rechts Janny Lautenbag, links Celian Lodewijk

MENALDUM – Janny Lautenbag is in 1964 geboren in Nij Altoenae. Haar vader was een echte Bilkert, haar moeder kwam uit de Stellingwerven. Ze is dus opgegroeid met het Bildt en dit is ook het dialect waarin zij haar gedichten schrijft. Dit dialect, een mix van Fries en Hollands, én de omgeving waar ze opgroeide, ‘de klaai’ (de kleigrond) zijn de drijfveren van haar gedichtenbundel ‘Ons huus waar as de tekening fan ’n kynd’. Lees meer