Van Redbad in de zevende eeuw naar RedBot in 2018

mattie_boekema_en_bert_looper_in_het_archief_2Bert Looper en Mattie Boekema in het archief 

Het megaproject waarbij twaalf partners samen cultureel Fries erfgoed digitaal toegankelijk maken voor de hele wereld draagt de naam RedBot www.redbot.nl. . Deze naam is afgeleid van Redbad,  een strijdlustige Fryske kening uit de zevende eeuw. Mattie Boekema is verantwoordelijk voor het communicatieconcept, de teksten en vormgeving van de site.  Het is de bedoeling dat oude Friese kaarten, museumcollecties, Friese literatuur of films en foto’s straks met een paar muisklikken in beeld komen. Je kunt dan zelfs naar oude notariële en juridische stukken zoeken op internet.

Door: Jantsje Walstra

Koning RedBot verovert de wereld

Megaproject van erfgoedbewakers

RedBot wordt mogelijk gemaakt door Wurkje foar Fryslân (tegenwoordig Wurkje mei Fryslân), het werkgelegenheidsprogramma van de provincie Fryslân. In de periode vanaf 2014 tot 2018 wordt zo’n vijf miljoen euro geïnvesteerd. Meeste samenwerkingspartners aan dit grootschalige project zijn actief als erfgoedbewaker, bijvoorbeeld de musea, monumentenzorg en de archieforganisaties. Of ze zijn zelf maker van erfgoed zoals Omrop Fryslân. Museumfederatie Fryslân coördineert de digitalisering van de collecties van zo’n dertig Friese musea.

Online promotie Friese cultuur

In 2018 moet het project zijn afgerond. Maar het meeste materiaal is al eerder digitaal beschikbaar en via datakanalen ontsloten.,,Als het klaar is in 2018 is dat natuurlijk een mooie timing omdat dan alle ogen op Fryslân gericht zijn. RedBot is natuurlijk een prachtig online promotiemiddel om de Friese cultuur wereldwijd op de kaart te zetten”, legt Bert Looper uit. Hij is projectleider en directeur van Fries erfgoedbewaker van Tresoar.

,,Maar het biedt ook zoveel mogelijkheden voor onder andere de toeristische sector. Zo is het de bedoeling dat er in de toekomst met geo-referenties gewerkt gaat worden, waarbij men als toerist appjes kan ontvangen over bijvoorbeeld de geschiedenis van een historisch gebouw waar men dan ter plaatse is, of een oude foto daarvan,”aldus Bert. Heel veel informatie kan zo digitaal gelinkt worden waardoor oneindig veel mogelijkheden ontstaan. Zoals op zoek gaan naar je Friese roots, zowel geografisch (oude landkaarten) als door middel van het zoeken naar juridische stukken (bijvoorbeeld huwelijksaktes) waardoor je kunt zien wie je voorouders waren, waar ze woonden en wat ze zoal uitspookten.

,,Maar ook voor Friezen om útens is RedBot heel interessant, die kunnen dan gewoon thuis via internet in de digitale bestanden kijken. Of voor bewoners van bejaardentehuizen, aan wie men oude filmpjes en foto’s uit de regio kan tonen,”zegt Mattie. Digitaal materiaal kan ook gebruikt worden in het onderwijs en de creatieve industrie. Dat laatste wil zeggen dat bijvoorbeeld designers, media en entertainmentbedrijven of kunstenaars ook kunnen putten uit dit digitale materiaal.

2018: Niks van dat negatieve

Boekema is getrouwd en heeft twee zoons. Daarnaast heeft ze een eigen communicatiebureau “Maalstroom”. Ze wilde als kind journalist worden, het liefst nieuwslezer. De appel valt niet ver van de boom. Ze hoopt voor haar zelf in 2018: ,,Meewerken aan heldere communicatie over de projecten die op stapel staan, natuurlijk bij Redbot maar ook voor andere projecten waar ik bij betrokken ben.” Als echte Liwadder hoopt ze dat 2018 veel dynamiek en innovatie brengt in Fryslân. ,,Maar vooral ook in de jaren daarna. Je ziet nu al zoveel gebeuren, zoveel nieuwe initiatieven ontstaan. Niks van dat negatieve, het is niks en het zal nooit wat worden. Het bruist, overal waar je komt, en dat zal na 2018 niet anders zijn.”

mattie_boekema_en_bert_looper_2_