Work in Progress

foto-4-1-1LEEUWARDEN – Vijf presentaties die Leeuwarden weer op de culturele wereldkaart kunnen zetten, in aanloop naar het jaar 2018. Vijf presentaties die laten zien hoe Leeuwarden echt een voorbeeld Culturele Hoofdstad kan worden. Vijf presentaties van studenten uit Australië, die hun plannen in samenwerking met de provincie, de gemeente, de NHL en hun eigen University, hier presenteren.

Door: Hans van Linschoten (foto: Sjoerd Zwaan)

Vrijdagmiddag 7 oktober 2016 in de Wasknijperzaal van cultureel centrum De Blokhuispoort: een goed gevulde zaal waar diverse presentaties worden gehouden. De studenten kijken echt als buitenstaander naar onze stad en haar omgeving met als einddoel: hoe kan Leeuwarden eruit komen te zien in de periode 2020-2040. Daarvoor vragen ze ook onze hulp, want we kunnen tips geven vanuit Leeuwarden om echt te voldoen aan de werkvorm: Work in Progress.

Van twee willekeurige presentaties volgt hier een beknopte beschrijving:

Leeu-water

De stadsgrachten worden voorzien van een meetsysteem, waarbij draadloos aan elkaar geclusterde, kleurrijke boeien in het water aangeven hoe het met de vervuiling van het oppervlaktewater is gesteld; met andere woorden: “zwemmen of juist niet”. Op diverse plekken langs de grachten worden groene zitplekken gemaakt – met veel beplanting om genoemde vervuiling tegen te gaan – om zo de waterbeleving plezieriger te maken. Het zakelijke en recreatieve waterverkeer ondervindt nauwelijks hinder en het aanzien van de grachten wordt aanzienlijk verbeterd. Voorzien van een prachtige visuele presentatie en kleine schaalmodellen uit de 3D-printer, komt het plan tot leven.

Energy Park

In het westen van de stad, waar zich nu de grote afvalstort bevindt, wordt een Energy Park gebouwd, met als energiebasis de bestaande biogasvergister en dan omringd door mooie en uitdagende waterpartijen, loop/wandel- en fietspaden, een expositieruimte en zonnecellen op het water in de vorm van waterlelies. Windmolens in diverse vormen leveren extra energie en gekleurde pilaren zullen het stroomverbruik van de stad en haar inwoners weergeven. Een kleurrijk en mooi geheel om regelmatig als wandelaar, recreant of sportieveling te bezoeken. Seizoenafhankelijke activiteiten zullen worden georganiseerd in de vorm van solar-cooking, vliegerwedstrijden, popconcerten en wedstrijden (bijvoorbeeld de Solar-boatrace). Om het geheel ook schoon te realiseren, wordt over het gehele terrein een membraan aangebracht op de afvalgrond, dat in staat is om te reinigen en te zuiveren. Voor de bouw zal gebruik worden gemaakt van plaatselijke ondernemers die open willen staan voor nieuwe milieu- en bouwtechnieken, ontwikkeld door studenten van de betrokken hogescholen.