Kunst verbinden met de omgeving [1]

Art Tour Leeuwarden 2018 is een Mienskipsproject van LF2018 dat het werk van Friese kunstenaars onder de aandacht brengt via een speciale kunstroute langs 19 locaties in de binnenstad. Dit project is een initiatief van het bureau Art Connection van Ed van Dijk dat kunst en omgeving met elkaar verbindt.

Door: Jantsje Walstra

Wisselende exposities
Bij ART TOUR LEEUWARDEN 2018 worden wisselende exposities aangeboden die je via een speciale route door de binnenstad kunt bezichtigen. Er werken allemaal Friese kunstenaars aan mee, als reactie op het hoofdzakelijk inzetten van buitenlandse kunstenaars bij LF2018, waar nogal wat kritiek op was.

Het thema van de huidige expositie is,  naar een song van Bob Dylan: ‘Times they are changing’. Deze expositie is tot 10 april te bewonderen, verspreid over 19 locaties in de stad. De locaties zijn bijvoorbeeld: horecagelegenheden, scholen en overheidsgebouwen. De volgende expositietour krijgt als naam ‘De reis’, en is vanaf 17 april te zien.

Art Connection
Ed van Dijk vertelt over zijn Art Connection waarbij hij kunstenaars en instellingen bij elkaar brengt. ,,Om zo een goede verbinding (oftewel connectie) te maken tussen de kunst én de locatie en omgeving waar de schilderijen komen te hangen. Vaak zijn dit zorginstellingen, overheidsgebouwen of conferentiecentra.” Hij heeft dus niet zelf een galerie maar vooral een bemiddelende rol in het plaatsen van de exposities.

Ed van Dijk was altijd al geïnteresseerd in kunst. ,, Ik stelde 32 jaar geleden mijn eerste expositie samen voor het Oranje Hotel. Daarnaast stond ik 40 jaar lang als leraar Nederlands voor de klas.”. Inmiddels doet hij dat niet meer en is Art Connection uitgegroeid tot een geheel op zichzelf staand bureau dat exposities organiseert op 33 locaties.

Oudere mensen en Escher
Ed van Dijk heeft ook iets met zorg. Vooral doordat hij veel exposities geplaatst heeft in ouderencentra zoals bij Palet of Noorderbreedte, brengt hij graag kunst en zorg bij elkaar. ,,Een aantal oudere mensen schildert gezamenlijk rond het thema Mata Hari of Escher, ook met als doel te participeren in de Mienskip en mee te doen aan LF2018. Ik heb een aantal burgemeesters samen laten schilderen, om meer verbinding te creëren. Ditzelfde concept gebruik ik ook bij Friese ondernemers, die moeten er vooral ook bij betrokken worden, in verband met eventuele sponsoring van de projecten. Daarbij krijg ik hulp van de provincie. Een dergelijk mooi project is er ook bij de geestelijke gezondheidszorg. Daar wordt gezamenlijk geschilderd aan een groot Panorama voor LF2018”

Maandelijks concert Kanselarij
,,Daarnaast heb ik ook iets met jongeren, vanwege mijn eerdere beroep in het onderwijs. Dat is een groep die ik ook nog meer erbij wil betrekken. Elke laatste zondag van de maand organiseer ik een concert in de Kanselarij. Dit is geheel gratis. Vaak jonge musici van bijvoorbeeld de Ferwerda-Academie komen hier een concert geven. Het zijn vooral senioren die kunst bekijken of naar klassieke muziekconcerten gaan, terwijl veel jongeren het ook best leuk zouden kunnen vinden. Zowel om zelf creatief bezig te zijn als er van te genieten.”

Wil je meer weten, kijk dan op de website www.artconnection.expo.nl.