Zienn: Als je tussen wal en schip belandt [14]

links Erik Christians, rechts Henk Beenen

LEEUWARDEN – De interventiemedewerkers Erik Christians en Henk Beenen gaan elke dag op pad om mensen die door de verschillende instanties van het kastje naar de muur gestuurd worden te begeleiden naar een – vaak tijdelijke – oplossing.

Door: Jantsje Walstra – foto: eigen bezit

Door bezuinignen op de zorg van de GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) en VNN (Verslavingszorg NoordNederland en vooral ook op  het aantal (beschermd) wonen mogelijkheden, komen meer verwarde mensen op straat terecht.

Het duo bemiddelt tussen verschillende instellingen en de gemeente, om verwarde mensen, die soms overlast bezorgen of een gevaar zijn voor zichzelf en anderen, goed te kunnen helpen. ,,Vaak zijn deze mensen zo verzwakt, verward en radeloos dat ze zelf niet meer goed kunnen overzien wat ze moeten doen om de zorg te krijgen die ze nodig hebben,” vertelt Henk.
Erik geeft een schrijnend voorbeeld. ,,Een verwarde Leeuwarder trok de aandacht op Schiphol. Omdat hij niet kon uitleggen wat hij wilde, werd hij op de trein terug naar Leeuwarden gezet waar hij een tijdelijke plek kreeg in de nachtopvang. Nadat lichamelijk en psychisch onderzoek uitwees dat hem niets mankeerde, belandde hij weer op straat. Totdat hij letterlijk – in de stromende regen – instortte. Per ambulance werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij moest aansterken en revalideren. De vraag rijst dan: wie gaat dat betalen? Wij hebben de medewerkers van het Veiligheidshuis Fryslân ingeschakeld. Zij regelen juridische en financiële aspecten van de zorg die verwarde personen soms nodig hebben.”

De omgeving een beetje ‘masseren’
,, Er zijn mensen die er zelf geen probleem mee hebben om de hele dag en misschien ook nog wel bij nacht, rustig in een park door te brengen. En ja, misschien drinken ze dan een wijntje of een biertje en roken een jointje, maar als ze verder niemand kwaad doen of overlast veroorzaken? Dan proberen wij de omgeving een beetje ‘te masseren’, zodat mensen respect hebben voor deze keuze, die voor buitenstaanders misschien in eerste instantie niet te begrijpen is”, aldus Erik.

Dilemma’s
Zo bestaat hun werk grotendeels uit het inschatten van situaties en adequaat ingrijpen. ,,Onze agenda moet zo leeg mogelijk zijn, zodat we elk moment kunnen inspringen als het nodig is. Als wij mensen benaderen van bijvoorbeeld de gemeente, dan weten ze dat het ook écht dringend is,” vertelt Henk. ,,Andersom weten de instellingen ons ook te vinden als het heel urgent is.”
,,Per 1 september starten we in een samenwerkingsverband tussen VNN, GGZ en Zienn met een pilot voor een ACT team (Assertive Community Treatment) om een meer sluitende aanpak te bieden voor bovengenoemde groep. En dan niet meer zorg aanbieden binnen de ‘hokjes’ van de verschillende partijen, maar meer aanpassen aan de doelgroep, zodat deze schrijnende gevallen niet meer voorkomen.”
Of ze het werk niet te belastend vinden en te grote druk ervaren? ,,Het werk doet zeker een beroep op ons, je bent altijd alert, maar geeft ons veel voldoening. Je moet wel echt betrokken zijn om dit vol te kunnen houden.”